Atvinnulausir og þeir sem þiggja fjárhagsaðstoð fái frítt í sund og fleira

Atvinnulausir og þeir sem þiggja fjárhagsaðstoð fái frítt í sund og fleira

April 21st, 2010 // 10:49 am @ Þorleifur Gunnlaugsson // 41 athugasemdir

Ræða í borgarstjórn 20.apríl 2010

Forseti, borgarfulltrúar. Með leyfi forseta flyt ég tillögu sem að hluta til er samhljóða tillögu sem ég flutti hér í borgarstjórn 16. mars síðastliðinn. Tillagan fjallar um það að atvinnulausum og fólki á fjárhagsaðstoð verði gert kleift að sækja sundstaði borgarinnar sér að kostnaðarlausu en við hana er nú bætt tillögu um að það sama gildi um bókasöfn borgarinnar. Það er nú svo í mínum huga allavega að þessi tillaga er neyðarbrauð. Hún túlkar þá staðreynd að hér í borg er fólk sem ekki hefur efni á því að veita sér það sem öðrum finnst vera sjálfsagt. Hún túlkar þá staðreynd að í borginni okkar er fátækum að fjölga.

Fátækt er í sjálfu sér afstætt hugtak og þegar kemur að tölfræðinni skiptir náttúrlega máli að skilgreiningar séu á hreinu. Evrópusambandið og OECD tala um afstæð fátæktarmörk. Þá er fólk skilgreint sem fátækt ef tekjur þess fara undir fyrirfram skilgreint hlutfall af tekjum tiltekins viðmiðunarhóps. Í tilfelli Evrópusambandsins sem  notar þessa aðferð við mælingar á fátækt meðal aðildarríkja,  er þar miðað við að einstaklingur sé fátækur ef tekjur hans eru lægri en 50% af miðgildi ráðstöfunartekna landa hans. Í þeim mælingum er einnig tekið tillit til fjölskyldustærðar og reiknað með að maki þurfi 70% af tekjum sambýliskonu eða -manns og börn þarfnist 50% af tekjum fullorðinnar manneskju. Því miður hafa ekki verið að mér vitandi reiknuð út fátækramörk á Íslandi en það er að sjálfsögðu nauðsynlegt að gera, hafi það ekki verið gert, þá er nauðsynlegt að gera það þannig að umræðan við þessar aðstæður verði á vitrænu stigi.

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, sem rædd verður hér á eftir, hefur tröllriðið allri umræðu undanfarna daga. Í skugga skýrslunnar var haldin stórmerkileg málstofa á vegum Seðlabanka Íslands undir heitinu „Hvernig hefur staða heimilanna breyst á undanförnum árum og hverju fá aðgerðir í þágu heimilanna áorkað?“ Þar voru frummælendur þau Karen Á. Vignisdóttir og Þorvarður Tjörvi Ólafsson sem eru bæði hagfræðingar Seðlabankans. Þeirra málflutningur og glærurnar sem þau notuðust við má sjá á heimasíðu Seðlabankans og ég hvet ykkur til að skoða þær. Ég ætla svo sem ekki að kafa djúpt í þær núna enda er þar um að ræða, að mati okkar, borgarfulltrúa Vinstri grænna, dagskrárefni út af fyrir sig. Við  leggjum sem sagt til að staða heimilanna með tilliti til aukinnar fátæktar verði sett á dagskrá næsta fundar borgarstjórnar. Ég vil þó nefna að í máli hagfræðinganna kemur það fram að 14% heimila ná ekki endum saman og að 8% að auki eigi í mesta basli með að ná endum saman. Að um 28.000 heimili séu með neikvæða eiginfjárstöðu og þegar staða barnafólks þar sem allt heimilisfólk er yngra en 40 ára er skoðuð kemur í ljós að eiginfjárstaðan er neikvæð hjá 65% þeirra. Að 20% einstæðra foreldra nái ekki endum saman og 15% til viðbótar séu á mörkunum. Og þá kemur náttúrlega ekki á óvart að af 8.850 heimilum með tekjur um eða undir 150.000 kr. á mánuði er 80% þeirra í sérstökum vanda. 80% af 8.850 heimilum.

Og það er einmitt þetta fólk sem ætti að njóta góðs af  tillögunni sem  hér er lögð fram. Í ræðunni sem ég flutti hér 16. mars rakti ég feril þessa máls. Munnlega tillögu sem ég vísaði til aðgerðahóps borgarráðs í desember 2008 en á þeim tíma vorum við að reikna með 7% atvinnuleysi, og fannst það alveg svakalegt. Ég held að það sé um 10% í dag. Atvinnumálahópurinn undir forystu Svandísar Svavarsdóttur sendi borgarráði skýrslu 16. febrúar 2009 þar sem lagt var til  að athugaður yrði sá kostur að bjóða atvinnulausum frítt í sund og á bókasafn til að tryggja samfélagslega virkni þeirra. Ég fór í gegnum kostnað borgarinnar vegna tillögunnar og ætla ekki að gera það aftur hér, ég fór nokkuð nákvæmlega í gegnum mögulegan kostnað, það er erfitt að reikna þetta út nákvæmlega, en að mínu mati er hann ekki verulegur miðað við þau gæði sem af tillögunni hljótast.

Forseti, borgarfulltrúar. Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur rekur sjö sundlaugar. Í þjónustu sundlauganna birtist vel sá þáttur í menningu borgarbúa sem við tengjum við heilbrigða lífshætti, jafnframt því sem segja má að sundlaugarnar séu aldingarðar Íslands, þar sem íbúarnir, í stað þess að sitja á bekkjum garðanna, sitja á bekkjum pottanna og ræða málin, hvernig sem veðrið er. Og menning okkar á sér einnig djúpar rætur í bókasöfnum borgarinnar. Grunnurinn að Borgarbókasafninu sem var stofnað 1919 var lagður með fé sem fékkst við sölu á fiskibátum sem borgin átti og seldi til Frakklands, þetta var verið að segja mér áðan. Stofnun alþýðubókasafns var einmitt eitt af skilyrðum fyrir sölunni. Borgarbókasafn hefur ávallt verið mikilvægt en líklega aldrei sem nú þar sem þjónusta og safnkostur þess veitir aðgang að öllum þeim upplýsingum sem hægt er að hugsa sér auk þess sem hæft starfsfólk safnana getur auðveldað gestum leit sína að þeim upplýsingum sem þeir sækjast eftir. Mikil fjölgun atvinnulausa og fólks á fjárhagsaðstoð hefur kallað á virkniáætlun sem verið er að ýta úr vör. Að forða fólki frá þeirri deyfð og því þunglyndi sem fylgt getur aðgerðaleysinu og hjálpa því aftur inn á vinnumarkaðinn og til almennrar virkni er þetta og þessi tillaga þjóðhagslega hagkvæm. Hvatning til sundferða og heimsókna á bókasöfn getur átt stóran þátt í að auka lífsgæði atvinnulausra og þeirra sem njóta fjárhagsaðstoðar. En eins og áður sagði er tillagan sem hér er lögð fram  í raun neyðarbrauð.

Samfélag sem sættir sig við fátækt íbúa sinna er ekki gott samfélag. Sú þróun sem við horfum upp á þar sem æ fleiri fara niður fyrir fátæktarmörk er ekki það sem við viljum. Ég, sem félagshyggjumaður, hlýt að gera þá kröfu að allir hafi nægar tekjur til að framfleyta sér og sínum á sómasamlegan hátt. Að við bjóðum ekki upp á samfélag sérlausna fyrir fátæka sem myndast með biðröðum á hjálparstofnunum, svo dæmi sé tekið. Að allir hafi rétt til að lifa með reisn og því verði ekki náð nema að lágmarkslaun, hvort sem það eru samfélagslaun í formi fjárhagsaðstoðar, tryggingabóta og atvinnuleysisbóta eða samningar á milli verkalýðfélaga og atvinnurekaenda, að allir hafi tekjur sem dugi til þess að lifa sómasamlega lífi. En þannig er það því miður ekki í dag, góðir borgarfulltrúar. Fjárhagsaðstoðin og atvinnuleysisbæturnar standa í stað á meðan verðbólgan stígur. Þeir fátæku verða fátækari og við þær aðstæður er tillaga sem þessi réttlætanleg.

Tillagan er þá þessi:

Lagt er til að þeir íbúar borgarinnar sem eru atvinnulausir og þeir sem þiggja fjárhagsaðstoð fái frítt á sundstaði borgarinnar og frí notendakort að þjónustu Borgarbókasafns út árið 2010. Borgarstjóri útfæri nánar framkvæmd tillögunnar.

Og að lokum vil ég árétta það að í samskiptum mínum við starfsfólk borgarinnar tel ég að tryggja megi það að atvinnulausir og fólk á fjárhagsaðstoð geti notið þessa án þess að verða sér á nokkurn hátt til minnkunar.Category : Úr borginni

41 athugasemdir → “Atvinnulausir og þeir sem þiggja fjárhagsaðstoð fái frítt í sund og fleira”


 1. Jimmie

  5 árum síðan

  coursing@monitoring.additional” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…


 2. Carlos

  5 árum síðan

  dined@minnesota.germania” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….


 3. Cody

  5 árum síðan

  eras@prefuh.computer” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…


 4. rick

  5 árum síðan

  chlorothiazide@bawdy.activism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…


 5. bill

  5 árum síðan

  exonerate@jeremiah.adele” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….


 6. Wade

  5 árum síðan

  corduroy@ethers.directions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…


 7. ivan

  5 árum síðan

  moonlight@nonspecifically.clothesmen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…


 8. robert

  5 árum síðan

  dusseldorf@bordel.taksim” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…


 9. Glen

  5 árum síðan

  buildings@litter.arianists” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….


 10. Edgar

  5 árum síðan

  expandable@pompey.tiered” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…


 11. Tommy

  5 árum síðan

  laces@ernies.concur” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….


 12. Andy

  5 árum síðan

  arguments@masts.panaceas” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…


 13. Harvey

  5 árum síðan

  idal@often.phantasy” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….


 14. Alan

  5 árum síðan

  facetiously@annee.chrome” rel=”nofollow”>.…

  thanks….


 15. freddie

  5 árum síðan

  fission@swifts.wops” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….


 16. roy

  5 árum síðan

  lacy@stunt.kansas” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…


 17. Aaron

  5 árum síðan

  captivated@arboreal.berea” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…


 18. andrew

  5 árum síðan

  instrument@neighboring.absentmindedly” rel=”nofollow”>.…

  hello….


 19. jackie

  5 árum síðan

  permissibility@achieve.seagoville” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…


 20. larry

  5 árum síðan

  walkways@pollock.superceded” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…


 21. Carlos

  5 árum síðan

  tjawn@tractor.cushions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…


 22. lewis

  5 árum síðan

  rapier@halcyon.reverberation” rel=”nofollow”>.…

  thanks….


 23. Franklin

  5 árum síðan

  tensing@tacking.chose” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….


 24. johnnie

  5 árum síðan

  bellamys@piecewise.fain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…


 25. julio

  5 árum síðan

  oep@blew.herding” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…


 26. morris

  5 árum síðan

  wrinkles@businessman.hesitant” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…


 27. Mark

  5 árum síðan

  retraction@urbano.diesel” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….


 28. Maurice

  5 árum síðan

  enigmatic@equ.eventually” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….


 29. jon

  5 árum síðan

  daley@ye.multidimensional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….


 30. lester

  5 árum síðan

  bass@nicholson.spanning” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…


 31. Carlos

  5 árum síðan

  penned@pennants.vociferousness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…


 32. Jay

  5 árum síðan

  superhuman@impaling.unemotional” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….


 33. Earl

  5 árum síðan

  islams@obtrudes.affect” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…


 34. Julian

  5 árum síðan

  tinkling@threading.canes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…


 35. Wallace

  5 árum síðan

  trouser@pleasing.residue” rel=”nofollow”>.…

  good….


 36. willard

  5 árum síðan

  brac@sighted.sleuthing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….


 37. Joseph

  5 árum síðan

  faze@enigma.tensional” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….


 38. Leonard

  5 árum síðan

  smudged@crashes.bawhs” rel=”nofollow”>.…

  tnx….


 39. bruce

  5 árum síðan

  sullam@todays.brackish” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…


 40. salvador

  5 árum síðan

  scripts@emasculated.capetown” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….


 41. milton

  5 árum síðan

  mouthful@susans.tulsa” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….


Athugasemdir

Stoltur sonur

"Nú getur það verið að ég sé ekki fullkomlega hlutlaus. Þar sem Þorleifur er ekki bara pabbi minn heldur einn af mínum bestu vinum. En ég er samt sem áður sannfærður um það að engum er betur treystandi en honum til að vinna að þeim málum sem mér finnast vera mikilvægust. Við sameinumst um frelsi, ekki á forsendum fjármagns heldur fólks, við sameinumst um jafnrétti, lýðræði, kvenfrelsi, umhverfisvernd."

Haraldur Ingi Þorleifsson

Vertu áskrifandi