Drög að stefnu Vinstri grænna í málefnum utangarðsfólks

Drög að stefnu Vinstri grænna í málefnum utangarðsfólks

September 29th, 2008 // 11:33 pm @ Þorleifur Gunnlaugsson // 30 athugasemdir

Fréttablaðið, 29. sep. 2008 06:15

Þorleifur Gunnlaugsson skrifar um utangarðsfólk.

Það sem er fyrst og fremst gott við stefnu borgarinnar í málefnum utangarðsfólks af báðum kynjum er það að hún er fyrsta stefna sinnar tegundar á Íslandi og brautryðjandi sem slík. Utangarðsfólk á erfitt með að bera hönd fyrir höfuð sér, verja stjórnarskrárvarin mannréttindi og rétt til húsaskjóls. Stefnan er árangur af baráttu þeirra fjölmörgu sem tekið hafa upp hanskann fyrir þetta fólk. Það er verðugt markmið að efla samstarf og forvarnir, auka reglubundna þjónustu, styrkja tímabundin úrræði og fjölga langtíma úrræðum. Stefnan er aðgengileg á vefsvæði Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar.

Stefnumótun

Undirritaður hefur átt sæti í starfshópi á vegum velferðarráðs Reykjavíkur um málefni utangarðsfólks síðan 6. febrúar 2007, eða í rúma nítján mánuði. Hópurinn boðaði fjölmarga hagsmunaaðila og fagfólk til samráðs og hélt átján formlega fundi. Má þar nefna fulltrúa frá Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða (sem er þekkingarmiðstöð í málaflokknum), Landspítala, SÁÁ, Geðhjálp, Krísuvíkursamtökunum og svo mætti lengi telja.

Safnað hefur verið saman gríðarlegri reynslu og þekkingu sem getur orðið góður grunnur að stefnu borgarinnar í málaflokknum. Þegar drögin að stefnunni voru lögð fram til fyrstu (og einu) umræðu í velferðarráði lagði minnihlutinn til að þau yrðu send til allra þeirra sem að málinu komu til umsagnar. Slíkt er alvanalegt og ber vott um vönduð vinnubrögð og virðingu fyrir þeim sem að málinu hafa komið á formlegan hátt. Þessu var samt sem áður hafnað af hálfu meirihlutans.

Hjáseta

Vinstri græn í velferðarráði og borgarráði ákváðu að sitja hjá við afgreiðslu málsins aðallega af neðangreindum ástæðum:

a) Stefnan tryggir það ekki að utangarðsmenn fái þak yfir höfuðið á þessu ári heldur einhvern tíma á því næsta.

b) Opna á langtíma húsnæðisúrræði fyrir utangarðskonur í neyslu einhvern tíma á næsta ári. Þetta þolir enga bið. Sumar konurnar sjá sig tilneyddar að búa hjá körlum gegn misnotkun.

c) Talað er um að „skammtíma gistiskýli uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til úrræða af þessu tagi. Skoðaður verði núverandi húsakostur og lagðar fram tillögur að breytingum ef þurfa þykir”. Og þetta á að gera einhvern tíma á næsta ári. Starfshópur sem starfað hefur í nítján mánuði hefur ekki skoðað það húsnæði sem er til staðar. Það hefur undirritaður gert og er á þeirri skoðun að neyðarskýlin eru í húsnæði sem er í raun ekki boðlegt þessu veika fólki. Nú þegar þarf að byggja eða kaupa sæmandi húsnæði í miðborginni.

d) Engin hugmyndafræði er í stefnunni um bata og eðlilegt líf. Þótt talað sé um „búsetuúrræði með félagslegum stuðningi” og hafa eigi „samstarf um rekstur á slíku úrræði við viðeigandi aðila” er það ekki útlistað frekar. Stefna í þessum málaflokki sem ekki talar skýrt um leið út úr vandanum er gölluð.
e) Ýmislegt annað er umhugsunarvert eins og það að samkvæmt stefnunni á það ekki að vera tryggt fyrr en á árinu 2010 að utangarðsfólk njóti heimilislæknis.

Drög að stefnu VGR

Eftir þá vinnu sem nú hefur átt sér stað telur undirritaður að eftirfarandi aðgerðir eigi að vera skýrar í stefnu og aðgerðaráætlun í málefnum utangarðsfólks en sumar þeirra eru nú þegar í stefnu Reykjavíkurborgar:

• Rannsókn í samráði við fagaðila á umfangi þeirra sem teljast til utangarðsfólks. Má þar nefna Landspítalann, SÁÁ, RKÍ, Geðhjálp, Samhjálp, Lögregluna og Þjónustumiðstöð miðborgar.

• Gistiskýli (neyðarathvarf) fyrir konur og karla í neyslu. Staðsett í eða við miðbæinn – tengt mötuneyti. Borgin kaupi eða byggi viðunandi húsnæði.

• Áfangahús fyrir konur og karla í neyslu – staðsett í eða við miðbæinn.

• Færanleg hús fyrir pör og einstaklinga í neyslu sem ekki þrífast í sambýli.

• Búsetuúrræði fyrir konur og karla í neyslu í eða við miðbæ.

• Búsetuúrræði fyrir utangarðsfólk í bata tengt meðferðarstöð. 1-3 ár.

• Búsetuúrræði fyrir utangarðsfólk í bata í Reykjavík með miklu utanumhaldi.

• Félagslegt húsnæði, sjálfstæð búseta.

Höfundur er borgarfulltrúi VG og átti sæti í starfshópi um málefni utangarðsfólks sem nýverið lauk störfum.


Category : Greinar

30 athugasemdir → “Drög að stefnu Vinstri grænna í málefnum utangarðsfólks”


 1. terrance

  5 árum síðan

  bonding@breather.seagoville” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…


 2. Alfred

  5 árum síðan

  eventuate@fundamentalism.antidote” rel=”nofollow”>.…

  tnx….


 3. Angel

  5 árum síðan

  sant@knecht.bunched” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…


 4. Jared

  5 árum síðan

  landlords@motley.writing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….


 5. derrick

  5 árum síðan

  smugglers@tappet.recanted” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…


 6. andy

  5 árum síðan

  intimations@evading.supplies” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…


 7. ronald

  5 árum síðan

  gouldings@snoop.orchestral” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….


 8. john

  5 árum síðan

  meteorological@litigant.wadded” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….


 9. michael

  5 árum síðan

  bio@waterways.affectionate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…


 10. Shane

  5 árum síðan

  trustfully@grayed.birger” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…


 11. ian

  5 árum síðan

  incinerator@wac.cozier” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…


 12. Carlos

  5 árum síðan

  altar@regression.transmit” rel=”nofollow”>.…

  good!!…


 13. danny

  5 árum síðan

  pimples@weldwood.disorderliness” rel=”nofollow”>.…

  thank you….


 14. leo

  5 árum síðan

  alternated@inferno.eli” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….


 15. Henry

  5 árum síðan

  sphinx@piecemeal.mutilation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…


 16. edward

  5 árum síðan

  darnell@consumers.grooming” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….


 17. Mark

  5 árum síðan

  confidentiality@costlier.sainted” rel=”nofollow”>.…

  good….


 18. marion

  5 árum síðan

  vacate@armed.nastier” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…


 19. craig

  5 árum síðan

  fervor@inconceivable.beryl” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….


 20. Wayne

  5 árum síðan

  maximize@swallow.oiled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…


 21. alfred

  5 árum síðan

  sequenced@exteriors.replied” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…


 22. gerald

  5 árum síðan

  conservatism@flavored.braces” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…


 23. homer

  5 árum síðan

  chromium@many.scion” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…


 24. shannon

  5 árum síðan

  adipic@invalid.weaker” rel=”nofollow”>.…

  tnx….


 25. Sean

  5 árum síðan

  definitions@margaretville.seafarers” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…


 26. Bryan

  5 árum síðan

  subjectivist@corticosteroids.rpm” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…


 27. edgar

  5 árum síðan

  red@intentionally.annum” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…


 28. raul

  5 árum síðan

  rosenberg@morton.underestimate” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….


 29. Roy

  5 árum síðan

  pan@notitia.wbai” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…


 30. Tyrone

  5 árum síðan

  fills@skeletal.guthries” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…


Athugasemdir

Stoltur sonur

"Nú getur það verið að ég sé ekki fullkomlega hlutlaus. Þar sem Þorleifur er ekki bara pabbi minn heldur einn af mínum bestu vinum. En ég er samt sem áður sannfærður um það að engum er betur treystandi en honum til að vinna að þeim málum sem mér finnast vera mikilvægust. Við sameinumst um frelsi, ekki á forsendum fjármagns heldur fólks, við sameinumst um jafnrétti, lýðræði, kvenfrelsi, umhverfisvernd."

Haraldur Ingi Þorleifsson

Vertu áskrifandi